Arbetsplatsträffar som skapar förändring

Arbetsplatsträff är en väg till inflytande. En organisation är ständigt utsatt för olika typer av förändringar. Oavsett anledningarna kommer personalen att påverkas och när detta sker har det effekter på verksamheten. Om du och dina arbetskamrater är delaktiga när förändringar planeras och genomförs går hela förloppet smidigare.

Den nya inriktningen för verksamheten eller myndigheten måste diskuteras, nötas och blötas. Alla bör ställa sig frågorna ”hur berör detta mig?” Och ”Vad ska jag tänka på i mitt arbete?”. För att känna ett djupare engagemang i arbetet måste du känna till såväl de övergripande som de närliggande målen. Detta är av avgörande betydelse för att du ska känna ansvar och kunna ta egna initiativ.

Fackförbundet hjälper dig i alla tänkbara situationer i arbetslivet. Det kan handla om att du känner dig diskriminerad på jobbet och vill få hjälp. Eller om du vill gå en viss utbildning anpassat för ditt yrke, det är då facket finns som en hjälpande hand. Att ansluta sig till facket är enkelt och det viktigaste är bara att du hittar rätt fack för din bransch. Det är dock en enkel sökning bort och sedan är du redo att bli medlem i ett fackförbund.

Kollektivavtal är ett viktigt verktyg för ett fackförbund som man kan hjälpa till att påverka med arbetsplatsträffar.
Dessa avtal reglerar allt ifrån arbetstider till löner och ledigheter.
Är ett företag inte anslutet till ett kollektivavtal så finns det lagar som reglerar saker som minimilön och andra grundläggande rättigheter som man har som anställd.

Som medlem i ett fackförbund så åtnjuter man kraften av alla medlemmar bakom sig så om man blir orättvist behandlad på sin arbetsplats och hamnar i en tvist så kan man få hjälp med rättsliga åtgärder. Att få ett juridiskt ombud och stöd betyder mycket vid en tvist och man kan få sina rättegångskostnader betalda om man har rätten på sin sida.…